Účetnictví
Vedení účetnictví vyžaduje neustálou znalost aktuálně platné legislativy, která se v účetním odvětví velmi často mění. Pro mnoho podnikatelských subjektů není jednoduché se v problematice účetnictví orientovat a věnovat tomu čas, proto je mnohdy výhodnější přenechat vedení účetnictví osobě, která zajistí potřebné účetní služby.

» vedení účetnictví fyzický i právnických osob
» vedení evidence dlouhodobého a drobného majetku
» zpracování dokladové inventarizace majetku
» zpracování mezitímních účetních uzávěrek a ročních účetních závěrek
» vyhotovení souvisejících statistických výkazůPo uzavření účetního období obdrží klient doklady a účetní sestavy za celé období (účetní deník, hlavní kniha, seznam neuhrazených pohledávek a závazků, roční účetní závěrku, daňová přiznání, přílohy atd.).


Daňová evidence

» Průběžné zpracování daňové evidence zejména pro fyzické osoby
» Peněžní deník
» Kniha pohledávek a závazků
» Pokladní kniha
» Kniha DPH pro plátce DPH
» Kniha hmotného a nehmotného majetku
» Kniha drobného hmotného a nehmotného majetku
» Kontrola správnosti vydaných a přijatých daňových dokladů
» Ostatní evidence dle potřeby
Mzdy
Česká legislativa ukládá v rámci mzdové oblasti značné evidenční a registrační povinnosti. Je zpravidla nejčastějším předmětem kontroly prováděné finančním úřadem, státní správou sociálního zabezpečení, inspekcí práce či zdravotními pojišťovnami. Poskytuji kompletní zpracování mezd a personální agendy včetně zastupování v případě kontroly.

» Kompletní zpracování mezd malých a středních podniků
» Přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ)
» Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
» Výplatní pásky
» Příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zákonné pojištění, soc. zabezpečení)
» Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
» Roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob
» Evidenční listy
» Mzdové listy
» Příprava podkladů pro kontroly
» Zastupování na úřadech
Daňová přiznání
Připravím pro Vás daňová přiznání v následujícím rozsahu:

» daně z příjmů právnických osob  
» daně z příjmů fyzických osob 
» daně z přidané hodnoty 
» silniční daně 
» daně z nemovitostíSoučástí zpracování přiznání je i zpracování přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Při zpracování daňového přiznání pro právnické osoby budou vypracovány i povinné přílohy.
Samozřejmostí je vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu, silniční daně a ostatních záloh na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
TOPlist
počítadlo.abz.cz
Rychlý kontakt
Ing. Lukáš Auerswald
IČ: 73783846


Telefon

mobil: 737 709 100

Email
auerswald@ucto-liberec.cz
Počítadlo